Kata fighting weapon shorinji shorin ryu matsumura seat tonfa sai kama bo kick punch block Coffman sensei James Okinawa Japan Hohan Soken Fusei Kisse smoka-usa smoka karate black belt 10 DAN

Showing the single result